Catapultam habeo!

Kontakt

Warszawskie Towarzystwo Fantastyczne "Wykrot"
wtf@wtf.waw.pl

Pewnego razu dwa trolle wdały się w spór krótki
Czy lepsze są krówki kruche czy krówki-ciągutki?
A by dyskurs o którym mowa nie stał się jałowy
Poszli na pastwisko, gdzie się pasły krowy
Lecz wnet nowa kłótnia między nimi wybucha:
Która z krów jest ciągutką, a która jest krucha?
Gdy tak się kłócili nadbiegł pasterz miejscowy
I zwrócił się do trolli tymi oto słowy:
„Przedmiot waszych waśni stracił sens już wszelki
Bo tu nie chodzi o krowy żywe, ale o cukierki!
Więc taką drobną prośbę w swą wypowiedź wślizgnę
Zostawcie już w spokoju moją rogaciznę”
Wnet zapanowała między trollami zgoda
I takim morałem kończy się przygoda
Gdy pasterz zjedzony wypełnił im brzuchy
„Człowiek jest smaczny i ciągnący się, i kruchy”
Tres faciunt collegium
  WTF Wykrot