Catapultam habeo!

Statut

Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawskie Towarzystwo Fantastyczne „Wykrot” w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo Mazowieckie.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa
 3. WTF?!
  1. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest: Adam Podlewski [adres ukryty].
  2. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
  1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
  2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
 5. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz promocji kultury alternatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury fantastycznej, kryminalnej, popularnonaukowej i naukowej (zwłaszcza w dziedzinach humanistycznych), gier fabularnych, terenowych, planszowych i elektronicznych oraz niezależnej muzyki klasycznej, metalowej, elektronicznej i innych.
 6. Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
  2. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
  3. występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia do właściwych organów administracji;
  4. wspieranie działań zmierzających do upowszechnienia niezależnej kultury;
  5. inne działania realizujące cele, o których mowa w niniejszym regulaminie.

   Warszawa, 15.10.2010

   Projekt został jednogłośnie przyjęty na zebraniu dnia 15.10.2010.
Tres faciunt collegium
  WTF Wykrot